Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plInfromacja z zebrania sprawozdawczego za 2015 rok


Informacja

z zebrania sprawozdawczego za rok 2015

 

W dniu 15 stycznia 2016 r. w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Sokoliki odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła z swojej działalności za rok 2015. Wszyscy członkowie koła dostali sprawozdanie pisemne. Nikt do sprawozdania nie wniósł uwag. Prezes Koła poinformował że plan pracy na rok 2015 dzięki staraniom członków koła oraz pomocy Komendanta Miejskiego PSP został zrealizowany w całości. Prezes zwrócił się z prośbą do zebranych aby frekwencja uczestników w działaniach Zarządu i KM PSP była lepsza. Następnie Skarbnik Koła przedstawiła stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r. Wszyscy członkowie koła opłacili składki członkowskie za rok 2015. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz jej członków , protokół z kontroli koła za zgodą zebranych przedstawił Prezes Koła. Zebrani podjęli decyzję o wpłaceniu 100 zł z kasy koła na sztandar dla ZG ZR i RP RP. Kolega Ryszard Gromuł zaproponował aby zebrani w dniu zebrania dokonali dobrowolnych wpłat po 10 zł. Wszyscy zebrani wpłacili w sumie 200 zł. Pieniądze w kwocie 300 zł przelano na koto ZE i RP w dniu 01.02.2015 r.

Po krótkiej przerwie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli mł. bryg. Jerzy Sładczyk – Komendant Miejski PSP . bryg. Radosław Fijołek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP , Dowódcy JRG Nr 1 i 2 kapitanowie Michał Jeremenko i Andrzej Ciosk oraz Powiatowy Kapelan strażaków ks. Grzegorz Niwczyk.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

Informacje przedstawia:

 

Jan Padewski – Prezes Koła