Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plŚwięto Zmarłych - 1 listopada 2014r.


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH LISTOPAD 2014 R.

 

Jak co roku przeddzień Święta Zmarłych  delegacje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Jeleniej Górze w składzie :

mł.bryg. Mieczysław Stelmach – Dowódca JRG Nr. 2 KM PSP

mł.bryg. Barbara Janus –Główna Księgowa KM PSP

Jan Padewski – Prezes Koła ZE i RP

Irena Tarasek – Skarbnik Koła ZE i RP

Ryszard Gromuł – Członek Zarządu Koła ZE i RP

odwiedzili groby zmarłych koleżanek i kolegów strażaków. Na odwiedzonych grobach zapalono znicze z logiem PSP i ZE i RP. W ten sposób w imieniu strażaków PSP i emerytów i rencistów PSP uczcili pamięć zmarłych którzy odeszli na wieczną służbę.

 Odwiedzili 17 grobów na 8 cmentarzach miasta i powiatu jeleniogórskiego.

Cześć ich pamięci!

Takst i zdjęcia:J.Padewski