Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plJubilusz XX-lecia istnienia ZEiRP RP


Uroczystość z okazji XX lecia  Związku Emerytów i XV lecia Koła ZE i RP RP
w Jeleniej Górze

W dniu 03.10.2014 r. na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP odbyły się uroczystości XX - lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz XV – lecia Koła. W uroczystości udział wzięli Prezes Dolnośląskiego Związku Wojewódzkiego ZE i RP RP kol. Eugeniusz Engel, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Radosław Fijołek , Zastępca Dowódcy JRG Nr.1 kpt. Konrad Siwik , Dowódca JRG Nr.2 mł. bryg. Mieczysław Stelmach, kapelan strażaków ks. Grzegorz Niwczyk.

Prezes Koła Jan Padewski przedstawił zebranym genezę powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w 1994 r. oraz Koła w 1999r.

Za aktywną działalność członków koła Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP uhonorował Koło w Jeleniej Górze medalem XX – lecia.

Za współpracę i wszelką pomoc udzielaną Kołu Komenda Miejska PSP otrzymała medal okolicznościowy XV – lecia a JRG Nr 1. otrzymała plakietkę ozdobną z podziękowaniem, wyróżnienia wręczyli Prezes Koła oraz członkowie Zarządu.

Prezes DZW kol. Eugeniusz Engel oraz mł. bryg. Radosław Fijołek wręczyli medale XX – lecia następującym koleżankom i kolegom Regina Padewska, Barbara Janus , Andrzej Kucharski, Witold Myślicki , Stanisław Socha, Tadeusz Józefowicz, Zdzisław Łukaszewicz, Ryszard Klimsiak, Wojciech Kędzierski, Ryszard Salanyk, Józef Tarasek. Koledzy Ryszard Gromuł i Jan Padewski otrzymali medale XX – lecia na centralnych uroczystościach w Częstochowie

11 września 2014 r.

Prezes Koła wręczył Medale XV – lecia oraz podziękowania. Otrzymali je Ryszard Gromuł , Witold Maślicki , Irena Tarasek.

Prezes koła przypomniał zebranym że na uroczystościach z okazji Dnia Strażaka 21 maja br. w JCK Komendant Miejski PSP  został  odznaczony  odznaką „Zasłużony dla ZE i RP RP”, a Zastępca Komendanta Miejskiego PSP medalem XX - lecia.

Zebrani emeryci i renciści mieli okazję zapoznać się ze sprzętem którym dysponują dzisiaj strażacy PSP.

Następnie na świetlicy odbyło się spotkanie , wspomnieniom nie było końca.

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania Komendzie Miejskiej PSP i Dowództwu JRG Nr 1 za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.   

 

Tekst Jan Padewski , zdjęcia Józef Tarasek