Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plDzień Strażaka 2014


 
Uroczystości w JCK z okazji Dnia Strażaka 21.05.2014 r.
 

W dniu 21 maja 2014 r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji tegorocznych obchodów Dnia Strażaka. Oprócz znamienitych gości zaproszonych przez Komendanta Miejskiego PSP, udział wzięli także emeryci i renciści PSP z koła ZE i RP RP. Wielu strażaków z jeleniogórskiej jednostki otrzymało odznaczenia, awanse i wyróżnienia.

W marcu 2014 r. nasze koło obchodziło XV – lecie powstania. Z tej okazji Prezes Koła Jan Padewski jako członek DZW ZE i RP wręczył Komendantowi Miejskiemu PSP mł.bryg. Jerzemu Sładczykowi odznakę Zasłużony Dla ZE i RP RP a jego Zastępcy mł.bryg. Radosławowi Fijołek Medal XX – lecia Związku. Prezes podkreślił że wyróżnienia te niech będą wyrazem podziękowania dla całej załogi jeleniogórskiej PSP za dotychczasową współpracę i pomoc Związkowi. Siedmiu kolegów związkowców zostało wyróżnianych przez Zarząd Koła podziękowaniami za XV – letnią pracę na rzecz Koła.

 
Tekst Jan Padewski