Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plŻyczenia z okazji Dnia Strażaka


„Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia” pisał Bolesław Chomicz.

Wszystkim STRAŻAKOM, emerytom i rencistom, tym co w służbie PSP, ochotnikom którzy działają i ratują, serdeczne życzenia z okazji „DNIA STRAŻAKA”, satysfakcji z wypełnionej wypełnianej pięknej służby drugiemu człowiekowi i Krajowi. Zdrowia i powodzenia. Głębokie wyrazy szacunku rodzinom i najbliższym za cierpliwość. 

Życzą

 

Prezes i Zarząd Koła

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

w Jeleniej Górze