Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plSprawdanie za rok 2013


Nr 46 /2014                                                               Jelenia Góra , 10.01.2014 r.

 

Sprawozdanie

Prezesa Zarządu Koła ZE i RP RP w Jeleniej Górze z działalności koła

za rok 2013.

 

1.     Koło na dzień 31 grudnia liczy 29 członków od początku roku przybyło 4 członków w tym :

- 22 członków zwyczajnych, w tym 1 członek z pow. kamiennogórskiego.

-5członkówwspierających,w tym 2 członków z pow. kamiennogórskiego.   Zarząd Koła składa się z 4 osób. Nadal jest 1 miejsce wakujące w miejsce 

          zmarłego kolegi Jana Słowikowskiego.

          Komisja rewizyjna 3 osoby.

 

2.     Zarząd w roku 2013  odbył 14 posiedzeń. Oraz 5 spotkań w sprawie organizacji spotkań i uroczystości. Tematami posiedzeń Zarządu Koła między innymi było:

 - Podejmowanie działań związanych z zmniejszeniem przez MSW i Rząd o połowę funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów służbom mundurowym MSW w tym strażakom. Zbieranie podpisów pod protestem obywatelskim . Zebraliśmy ponad 130 podpisów , bardzo mało podpisów zebraliśmy w JRG 1.

- Kol. Irena Tarasek brała udział w 3 dniowym spotkaniu szkoleniowym dolnośląskich działaczy naszego związku.

- Dzięki staraniom Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego po raz pierwszy można było wystąpić o odznaczenia dla emerytów i rencistów.

-Koło wraz z Zarządem uczestniczyło na zaproszenie Komendanta Miejskiego PSP w dniu 17 maja 2013 w powiatowych uroczystościach z Okazji Dnia Strażaka w Sali kinowej JCK. Wręczono Komendantowi Miejskiemu PSP mł.bryg. Jerzemu Sładczykowi  podziękowanie za współpracę i opiekę nad naszym kołem. Kol.Tadeuszowi Józefowicz odznakę za zasługi dla Związku E i RP.

- sprawy rewaloryzacji rent i emerytur. Chodziło o składanie pozwów do Sądu Okręgowego w Warszawie o zwrot utraconych dochodów.

 

 

-2-

Jak już wiadomo trybunał konstytucyjny przyznał rację sejmowi ( patrz: rząd).   Niektórym koleżankom i kolegom przyszło zapłacić  po 60 do 100 zł kosztów sądowych. Każdy podejmował samodzielnie decyzję. Niemniej w imieniu naszej organizacji i swoim PRZEPRASZAM. Jednocześnie dziękuję za zaangażowanie .

          - sprawy funduszu socjalnego – DZW ZE i RP uregulował i opracował z

         Komendantem Wojewódzkim zasady przyznawani pomocy emerytom i

         rencistom w zakresie organizacji spotkań i uroczystości. W tym roku koło     

         nasze skorzystało z tej pomocy przy organizacji spotkania z okazji „Dnia

        Strażaka” oraz wyjazd kol. Ireny Tarasek na naradę szkoleniową.

- omawiano sprawy składek oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

- Zarząd opiniował projekty zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia dokumentacji w Związku opracowane przez Zarząd Główny ZE i RP. Wystawiliśmy pozytywne opinie. Zasady te weszły w tym roku w życie ( tzn. Instrukcja dotarła do Kół ).

- omawialiśmy sprawę organizacji odwiedzin grobów zmarłych naszych koleżanek i kolegów strażaków z okazji święta zmarłych , bardzo mocno zaangażował się Komendant Miejski PSP udzielając pomocy i wsparcia. Odwiedziliśmy 17 grobów na 7 cmentarzach powiatu jeleniogórskiego.  Z okazji 2 rocznicy śmierci Zarząd Koła odwiedził grób zmarłego Prezesa Jana Słowikowskiego.

- omawiano i zorganizowano Zawody Wędkarskie , w dniu 15 września zawody wędkarskie o PUCHAR LESZCZA. W zawodach uczestniczyło 20 osób w tym 11 zawodników. Szczegóły w naszej zakładce na stronie internetowej KM PSP.

- z okazji Dnia Strażaka Zarząd Koła zorganizował  wspólnie z KM PSP uroczyste spotkanie w Restauracji „Bosman”. Zabawa była miła i szybko się skończyła. Wielka szkoda że nie wszyscy mogli być na tym spotkaniu.

 

3.     Stan finansów koła przedstawi w swoim sprawozdaniu Skarbnik Koła kol.Irena Tarasek. W październiku 2013 r. odprowadzono składkę do DZW za cały rok 2013 w kwocie 264 zł. Zarząd Koła prosi koleżanki  i kolegów o pomoc w pozyskaniu środków finansowych poza składkami. Z żalem i smutkiem informuję koleżanki i kolegów że … osób nie uregulowało składek za rok

-3-

   2013 , …. osób za rok 2012 . Zarząd wnosi o skreślenie niżej 

    wymienionych osób:  

- …………………………….

- ……………………………

-…………………………….

- ……………………………

  

4.     Zarząd i Prezes aktywnie uczestniczył  w pracach Zarządu Wojewódzkiego , oraz w realizacji zadań i uchwał Zarządu Głównego.

 

5.     Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od września do czerwca. Na posiedzeniach są omawiane wszystkie bieżące sprawy i kontrola realizacji Planu Pracy. Plan Pracy na 2014 r. w załączeniu. Prezes Koła pracuje w biurze każdy wtorek.

 

6.     Proszę i apeluję do koleżanek i kolegów o zaglądanie na strony internetowe Naszego Koła Związku:

           - strazjg otworzy się strona KM PSP nasza  zakładka w lewym  dolnym

            rogu,

          - kwpspwroclaw , zakładka związku,

          - zarząd główny związek emerytów i rencistów pożarnictwa RP,

       Na tych stronach można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy i należy

        traktować jako uzupełnienie sprawozdania. Szereg informacji , zaproszeń ,i

       powiadomień .

     

7.      Plan pracy Zarządu Koła na rok 2013 został wykonany w całości .