Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plZgłoszenie obiektu do odbioru


Poniżej zamieszczono formularz zgłoszenia budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Do pobrania dostępny jest także wykaz dokumentów, które wymagane będą w trakcie prowadzonych czynności odbiorowych. Skompletowanie dokumentów w kolejności zgodnej z wykazem ułatwi postępowanie i skróci czas odbioru budynku.

Jeżeli projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Komendant Miejski PSP może odstąpić od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, co nie zwalnia jednak właściciela i projektanta od przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA

WYKAZ DOKUMENTÓW DO ODBIORU