Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plWykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych


Poniżej zamieszczamy link do tabelarycznego zestawienia rzeczoznawców do spraw ochrony przeciwpożarowej, znajdujący się na stronie BIP Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (*.pdf) - stan na 14.03.2018r.

Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (*.xls) - stan na 14.03.2018r.