Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plIII Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze


III ZJAZD
ODDZIAŁU POWIATOWEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w JELENIEJ GÓRZE

 W dniu 26 listopada 2011r. w odnowionym i wyremontowanym wysiłkiem miejscowych strażaków ochotników Domu Strażaka w Piechowicach, odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu jeleniogórskiego. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele oddziałów gminnych i równorzędnych, wybranych na zjazdach gminnych we wszystkich jednostkach administracji samorządowej naszego powiatu. Udział w zjeździe wzięli także: Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZOSP RP Druh Wacław Dziendziel , Wójtowie oraz przedstawiciele władz.

Zjazdowi przewodniczył Druh Jan Padewski.

Wyróżniono szereg osób „Medalami za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaką „ Zasłużony dla rolnictwa” w tym Panią Wójt i jej Zastępcę z Podgórzyna oraz strażaków ochotników.

Druh Jerzy Sładczyk Prezes Oddziału Powiatowego przedstawił sprawozdanie z II kadencji za lata 2006 – 2011. Podkreślił, że jednostki OSP uległy znacznemu wzmocnieniu ,otrzymały sprzęt , nowe pojazdy, nowe i wyremontowane remizy OSP. Dzięki czemu jednostki operacyjno – techniczne OSP mogą nieść pomoc lokalnemu społeczeństwu z coraz to lepszymi efektami. Zarząd pracował i osiągnął sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, szczególnie przy organizacji konkursów plastycznych, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zarząd Oddziału organizował zawody sportowo-pożarnicze dla dorosłych jak i MDP. Raport 2011 o stanie OSP opracowany przez druha Jana Padewskiego wskazuje dalsze kierunki pracy i potrzeby w jednostkach OSP i Oddziałach.

Prezes Sładczyk podziękował Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP, Wojewódzkiemu Funduszowi OŚ i GW, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, samorządowcom i władzom powiatu jeleniogórskiego za pomoc i wysiłek na rzecz OSP, które pracuje na rzecz swojej społeczność. Podziękował tym samorządom, które zdobyły się na odwagę i korzystały z środków UE.

Zjazd po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej OP, Sprawozdania Skarbnika oraz informacji Komendanta Miejskiego PSP o działalności operacyjnej OSP udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego II kadencji.

Następnie delegaci przystąpili do dyskusji wyborów.

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP weszli:

1.      Wojciech Gral – Prezes – Przedstawiciel OM w Jeleniej Górze

2.      Radosław Fijołek – Wiceprezes – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

3.      Waldemar Wojtaś – Wiceprezes – Przedstawiciel OSP Piechowice

4.      Bernadeta Juszczak – Sekretarz – Przedstawicielka OG w St. Kamienicy

5.      Waldemar Wcześniak – Skarbnik – Przedstawiciel OG w St. Kamienicy

6.      Jerzy Sładczyk – Członek Prezydium – Komendant Miejski PSP

7.      Leonard Kacperski – Czł. Zarządu – Przedstawiciel OG Jeżów Sudecki.

8.      Andrzej Nawrot– Czł. Zarządu – Przedstawiciel OG Jeżów Sudecki.

9.      Marek Pawłowicz – Czł. Zarządu – Przedstawiciel OM w Jeleniej Górze.

10.  Maciej Gałęski - Czł. Zarządu – Przedstawiciel OG w Podgórzynie.

11.  Jan Słowikowski – Czł. Zarządu - Przedstawiciel OG w Podgórzynie.

12.  Jacek Gołębski – Czł. Zarządu - Przedstawiciel OSP Janowice Wielkie.

13.  Wiesław Kędzierski - Czł. Zarządu - Przedstawiciel OSP Kowary.

14.  Czesław Godoń - Czł. Zarządu – Przedstawiciel OG Mysłakowice oraz OSP Karpacz.

15.  Andrzej Jagodziński - Czł. Zarządu - Przedstawiciel OSP Szklarska Poręba.

Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego w składzie:

1.      Marcin Szczap – Przewodniczący - Przedstawiciel OG w St. Kamienicy

2.      Grzegorz Mazepa – Wiceprzewodniczący -Przedstawiciel OG Jeżów Sudecki.

3.      Łukasz Wdowiak – Sekretarz - Przedstawiciel OSP Janowice Wielkie

Delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego reprezentującymi strażaków ochotników z powiatu jeleniogórskiego zostali wybrani:

1.      Czesław Godoń – Przedstawiciel OG Mysłakowice oraz OSP Karpacz.

2.      Stanisław Leszcz - Przedstawiciel OG Jeżów Sudecki.

3.      Dariusz Uzorko - Przedstawiciel OSP Piechowice.

Przedstawicielami Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze do Dolnośląskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali wybrani:

1.      Wojciech Gral – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

2.      Waldemar Wojtaś – Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zajazd przyjął i zatwierdził szereg wniosków i uchwał, między innymi:

- uchwalił absolutorium dla ustępującego zarządu,

- uchwałę programową określającą kierunki działań na lata 2011- 2016.

- wnioski z „Raportu 2011 o stanie OSP powiatu jeleniogórskiego”.

Na zakończenie Druh Jan Padewski po 45 latach służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej pełniąc funkcje we władzach wszystkich szczebli na terenie kraju postanowił zrezygnować z dalszej pracy w strukturach OSP i Związku. Za dotychczasową służbę i pracę podziękował mu Prezes Oddziału Wojewódzkiego. Zjazd w podziękowaniu podjął uchwałę o nadaniu Druhowi Janowi Padewskiemu tytuł „Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego i Prezydium ZOSP RP”.