Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plNadzwyczajny zjazd delegatów -24 listopada 2016r.


KOMUNIKAT

 

                      Na podstawie §50 ust.3pkt.1 statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze  Nr 3/2016 z dnia 20 października 2016 r. odbędzie się Nadzwyczajny Programowy Zjazd delegatów wybranych na zjazdach oddziałów gminnych i równorzędnych.

 

Zgodnie z §73 statutu Związku delegaci na zjazd zachowują swoje mandaty przez cały czas trwania  kadencji.   

 

Zjazd odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz.17ºº  w sali szkoleniowej Jednostki  Ratowniczo –Gaśniczej  Nr 1 przy ul. Sokoliki .

 

 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza Prezesów Oddziałów Gminnych i równorzędnych do wzięcia udziału w zjeździe. 

 

Prezes

Zarządu Oddziału Powiatowego

ZOSP RP

 

Waldemar Wojtaś