Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

























Dodano 2017-04-28


2 MAJA 2017r. DNIEM WOLNYM OD PRACY w KM PSP w JELENIEJ GÓRZE

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

dzień 02.05.2017r. ustanowiony został dniem wolnym od służby dla strażaków

(pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby)

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Jednocześnie dzień 13.05.2017r. ustalony został dniem służby.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

dzień 02.05.2017r. ustalił dniem wolnym od pracy

dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednocześnie dzień 13.05.2017r. ustalony został dniem pracy.