Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2015-03-03


Kurs OSP z zakresu ratownictwa technicznego

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze informuje, że Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego rozpocznie się w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) - godz. 9.00 (świetlica JRG-1 - ul. Sokoliki 6). Przewidywany termin zakończenia to 19 kwietnia 2015 r. Kurs będzie odbywał się w systemie sobotnio - niedzielnym i będzie obejmował 31 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

a)      Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat

b)      Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych

c)      Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

d)     Skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy urząd gminy

e)      Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań

f)       Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne

 Karta skierowania

Termin składania zgłoszeń – 31 marca 2015

Dokumenty proszę składać do sekretariatu lub bezpośrednio do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP Jelenia Góra. Liczba miejsc ograniczona. Na szkolenie przyjmowani będą uczestnicy, którzy złożą w terminie kompletną dokumentację.  Jednocześnie informuje, że w drugim półroczu planowane jest Szkolenie Dowódców OSP.

 

mł. bryg. Janusz Architekt - tel. (75) 764-74-50 wew. 119
asp. Krzysztof Zakrzewski - tel. (75) 764-74-50 wew. 119